• Slider3
  • Slider4
  • Slider5
  • Slider2
Nasza oferta  
Oferta patronki  
Oddział terapii uzależnienia od alkoholu
W ramach oddziału stacjonarnego realizujemy kompleksowy program terapeutyczny w oparciu o koncepcję działania "psychologicznych mechanizmów uzależnienia" opracowaną przez prof. dr J. Melibrudę i inne programy specjalistyczne. 
 
Dzienny oddział terapii uzależnienia od alkoholu
Program terapeutyczny realizowany jest od poniedziałku do piątku i trwa 8 tygodni. Ponad połowa oddziaływań terapeutycznych to świadczenia z zakresu psychoterapii grupowej.
 
 
 
 
 
Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
Prowadzimy diagnostykę, leczenie i rehabilitację osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych, działania konsultacyjno-edukacyjne dla rodzin osób uzależnionych oraz realizujemy programy profilatyczne.
 
Zakład opiekuńczo-pielęgnacyjny o profilu ogólnym
W szczególnie trudnych chwilach, gdy bliska osoba jest ciężko chora niezwykle ważna jest bliskość, zrozumienie i uwaga na drugiego człowieka.
 
 
 
 
 
Zakład Opiekuńczo-Pielęgnacyjny dla chorych psychicznie
Świadczymy usługi dla chorych z zaburzeniami psychicznymi, wymagających całodobowej, specjalistycznej opieki w warunkach stacjonarnych.
 
Leczenie żywieniowe
Poprawa lub utrzymanie stanu odżywienia pacjenta ma bezpośredni wpływ na wyniki leczenia oraz związane z nim rokowanie.