• Slider3
  • Slider4
  • Slider5
  • Slider2
O Patronce  
Oferta patronki  

Historia

Niepubliczny Zakład Opiekuńczo-Pielęgnacyjny „Patronka" w Szczecinku powstał 15 marca 2000 roku w ramach restrukturyzacji Zespołu Opieki Zdrowotnej w Szczecinku.

„Patronka" była pierwszym niepublicznym zakładem opiekuńczo-pielęgnacyjnym w województwie zachodniopomorskim. Patronka mieści się w pięknie położonym budynku nad jeziorem Trzesiecko, w parku miejskim.

Dzięki umiejętnościom twórczym i organizacyjnym oraz umiejętności zapalania innych ludzi do wspólnej pracy Helena Krysztopanis, mgr pielęgniarstwa, psychoterapeuta uzależnień wspólnie z córką Magdaleną Luska, mgr ekonomii, Beatą Jamrożek doświadczoną pielęgniarką oraz grupą pełnych zapału i poświęcenia pielęgniarek udało się stworzyć od podstaw 15-łóżkowy Zakład Opiekuńczo-Pielęgnacyjny.

Od tej pory nastąpił dynamiczny rozwój placówki, która z roku na rok bogaciła się o kolejne doświadczenia w pracy z osobami przewlekle i obłożnie chorymi, nowoczesny sprzęt medyczny i wyposażenie. Wypracowany został system pracy z nastawieniem na potrzeby pacjentów i dający dzięki pozytywnym efektom pracy satysfakcję personelowi.

W listopadzie 2001 roku w strukturach NZOP „Patronka" znalazł się Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu, który przyjął pierwszych 15 pacjentów.

Zakład zwiększał z roku na rok liczbę miejsc oraz zakres świadczeń oferowanych pacjentom. Z dniem 01 stycznia 2002 roku Zakład przekształcił się w Niepubliczny Zespół Opieki Zdrowotnej „Patronka" Sp. z o.o. w ramach którego poza Zakładem Opiekuńczo- Pielęgnacyjnym świadczącym usługi stacjonarnej opieki, pielęgnacji i rehabilitacji działał Zespół Domowej Opieki Długoterminowej oraz Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu.

W okresie działalności „Patronka" przeszła wiele zmian i przekształceń mających na celu dostosowanie zakresu i zasad działalności firmy do zmieniających się warunków prawnych i rynkowych oraz wymagań dotyczących jakości usług.

W 2003 roku NZOZ „Patronka" Sp. z o.o. w Szczecinku rozpoczął proces wdrażania systemu zarządzania jakością według norm ISO 9001-2000, polegający na szkoleniu personelu według zmianie organizacji zarządzania oraz usystematyzowaniu stosowanych procesów. Podnoszenie kwalifikacji pracowników zarządzających firmą oraz wykonujących zawody medyczne jest stałym elementem pracy.

Od 2004 roku „Patronka" znacznie rozszerzyła wachlarz oferowanych usług, zarówno w ramach działalności Zakładu Opiekuńczo-Pielęgnacyjnego, jak i w ramach Ośrodka Terapii Uzależnień.

Powstał Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla chorych w stanie apalicznym, początkowo zakontraktowano 2 łóżka, a w miarę ciągle narastających potrzeb i stałego doposażenia ZOL-u rozszerzyliśmy ofertę na 6 pacjentów. Jest to wysokospecjalistyczna usługa zdrowotna, wymagająca wykwalifikowanego personelu: lekarskiego, pielęgniarskiego, rehabilitacyjnego oraz pomocy psychologicznej. Wymaga również doposażenia w specjalistyczny sprzęt. Zgodnie z naszą zasadą „stale dbać o jakość usług” spełniamy wszystkie stawiane nam wymagania. Latami zdobywane doświadczenia procentują w postaci sprawnej organizacji pracy, profesjonalizmu wszystkich pracowników, a nade wszystko znajdują odzwierciedlenie w pozytywnych opiniach naszych pacjentów oraz ich rodzin.

Oferta w zakresie opieki długoterminowej została również poszerzona o usługi stacjonarne w Zakładzie Opiekuńczo-Pielęgnacyjnym dla Chorych psychicznie w tworzeniu którego zasłużył się dr n.med Dariusz Mazurkiewicz, specjalista psychiatra z wieloletnim stażem.
Rok 2004 był czasem dynamicznego rozwoju firmy, gdyż w Ośrodku Terapii Uzależnień został wyodrębniony Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu, który znacznie poszerza ofertę terapeutyczną dla pacjentów, zwiększa skuteczność terapii poprzez jej zintensyfikowanie i daje stałą mobilizację pacjentów do kontynuowania terapii i trwaniu w trzeźwości.

Lata 2006-2007 zapisały sie pod hasłem "wielkich inwestycji" nastawionych na podniesienie standardu NZOZ „Patronka” Sp. z o.o. Kompleksowy remont obejmował między innymi: przebudowę klatki schodowej, co usprawnia komunikację i transport chorych, wykonanie ocieplenia i elewacji całego obiektu poprawiające jego estetykę, remont tarasów widokowych dający chorym możliwość komfortowego wypoczynku na świeżym powietrzu, adaptację II piętra budynku na potrzeby oddziału terapii uzależnień. Ponadto aby podnieść jakość świadczonych usług wykonaliśmy szereg prac remontowo-budowlanych mniejszego zakresu takich jak: utworzenie i wyposażenie w sprzęt wysokiej klasy sali rehabilitacyjnej, kompleksowa odnowa korytarzy, łazienek oraz sal chorych wraz z wymianą sprzętu i wyposażenia szpitalnego.
W 2009 roku rozpoczęliśmy świadczenienie specjalistycznych usług w zakresie żywienia dojelitowego. Początkowo z usług tych korzystać mogli wyłacznie pacjenci przebywający na oddziale opiekuńczo-pielęgnacynym, ale już w 2011 roku NFZ zakontraktował świadczenia żywienia dojelitowego i pozajelitowego w ramach Poradni Leczenia Żywieniowego. Jesteśmy jedną z czterech placówek w województwie zachodniopomorskim oferujących usługi żywienia dojelitowego w warunkach domowych. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu lek.med. Łucji Wojtukiewicz, specjalisty anestezjologii i intensywnej terapii, powstał prężnie działający zespół leczenia żywieniowego. Osoby wchodzące w jego skład nastawione są na ciągłe podnoszenie kwalifikacji i wykorzystywanie w praktyce najnowszej wiedzy medycznej oraz wysokich standardów ustalonych przez Polskie Towarzystwo Żywienia Dojelitowego i Pozajelitowego. Niestety od stycznia 2018 nie posiadamy kontraktu na usługi z zakresu żywienia dojelitowego w warunkach domowych. Nasze długoletnie doświadczenie wykorzystujemy na oddziałach stacjonarnych dbając o najwyższą jakość usług w zakresie żywienia dojelitowego.

Celem wszystkich podejmowanych przez nas działań organizacyjnych i inwestycyjnych jest przede wszystkim dobro pacjentów, poprawa ich stanu zdrowia, zapewnienie bezpieczeństwa i stworzenie jak najbardziej komforowych warunków pobytu w Patronce. Nowopowstające komórki organizacyjne funkcjonują i świadczą usługi bazując na doświadczeniu i stale podnoszonych kwalifikacjach personelu. Stawiamy na mądrych i wykształconych ludzi o dobrym, wrażliwym sercu.

W szczególnie trudnych chwilach, gdy bliska osoba jest ciężko chora i często nie ma nadziei na poprawę lub w chwilach gdy odchodzi na zawsze, niezwykle ważna jest bliskość, zrozumienie i uwaga na drugiego człowieka.
Dokładamy wszelkich starań by opiekę nad chorymi sprawować jak najlepiej i na wysokim poziomie a rodzinom oferujemy pomoc, uwagę i zrozumienie.

Z dniem 5 kwietnia 2012 roku zmieniliśmy nazwę na PATRONKA Sp. z o.o.
W 2013 roku zwiększyliśmy do 25 ilość miejsc na oddziale terapii uzależnień i do 18 ilość miejsc w zakładzie opiekuńczo-pielęgnacyjnym dla chorych psychicznie.
Realizując plany rozwojowe, zakupiliśmy budynek przy ul. Staszica 6 w Szczecinku i przeprowadziliśmy w nim generalny remont.
Z dniem 01 maja 2015 roku do nowej lokalizacji przeniony został Zakład Opiekuńczo-Pielęgnacyjny. Nowy obiekt ma wysoki standard i jest w pełni dostosowany do wymogów i potrzeb osób przewlekle i obłożnie chorych. W tym samym roku przeprowadziliśmy remont w budynku przy ul. Lelewela 15 w Szczecinku z przeznaczeniem na oddział terapii uzależnienia od alkoholu i zakład opiekuńczo-pielęgnacyjny dla chorych psychicznie, zwiększając w nim liczbę łóżek do 20.
W październiku 2019 zakupiliśmy karetkę do transportu medycznego, a od stycznia 2020 świadczymy usługi z zakresu transportu sanitarno-medycznego.

Rok 2020 był bardzo specyficznym okresem. Pandemia SARS-CoV-2 spowodowała wiele ograniczeń w naszej działalności. Wdrożyliśmy wiele procedur chroniących nasz personel i pacjentów. Wzmożone wysiłki, dostosowanie się do nowej sytuacji, realizacja zaleceń epidemiologicznych poskutkowały tym, że nasze jednostki funkcjonowały przez cały okres pandemii niosąc pomoc.

Jesteśmy po to, by pomagać…