• Slider3
  • Slider4
  • Slider5
  • Slider2
O Patronce  
Oferta patronki  

Podstawowe informacje

Patronka Sp. z o. o.
ul. Lelewela 15
78-400 Szczecinek

lokalizacje: 

ul. Staszica 6, 78-400 Szczecinek
Zakład Opiekuńczo-Pielęgnacyjny

ul. Lelewela 15, 78-400 Szczecinek
Zakład Opiekuńczo-Pielęgnacyjny o profilu psychiatrycznym
Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu
Poradnia Leczenia Żywieniowego

ul. Klasztorna 11, 78-400 Szczecinek
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

 
  • Numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS): 0000041774
  • Przedmiot działalności zgodnie z wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego:
86.10.Z Działalność szpitali
 
86.21.Z Praktyka lekarska ogólna

86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna

86.90.E Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana

87.20.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi

87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku niepełnosprawnych

88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • Numer księgi w rejestrze podmiotów prowadzących działalność leczniczą prowadzonym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego w Szczecinie: 000000018399
  • Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP) 673-17-17-454
  • Rejestr podmiotów gospodarki narodowej REGON 331282841
  • Rejestr BDO 000037236
  • nr konta bankowego Pekao S.A. : 78 1240 3927 1111 0010 8196 5194