• Slider3
  • Slider4
  • Slider5
  • Slider2
O Patronce  
Oferta patronki  

Zarząd

Prezes Zarządu
mgr Magdalena Urszula Luska

mgr ekonomii, specjalista ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, specjalista zarządzania funduszami strukturalnymi UE, specjalista zarządzania w ochronie zdrowia, Accounting and Financial Management  (ACCA accreditation)

Wiceprezes Zarządu
mgr Andrzej Filip Krysztopanis

mgr położnictwa, mgr ekonomii, specjalista żywienia enteralnego w warunkach domowych, specjalista zarządzania w ochronie zdrowia, Accounting and Financial Management  (ACCA accreditation)

Wiceprezes Zarządu
mgr Izabela Pawlak

mgr pielęgniarstwa, specjalista pielęgniarstwa zachowawczego, higieny i epidemiologii, specjalista nowoczesnego zarządzania w ochronie zdrowia

 

 

Członek Zarządu w okresie od IX 2001 do IV 2020

mgr Helena Krysztopanis

mgr pielęgniarstwa, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień