• Slider3
  • Slider4
  • Slider5
  • Slider2
Oferta  
Oferta patronki  

Zakres usług

Całodzienny pobyt obejmujący diagnostykę, leczenie i rehabilitację osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych członków rodzin a także osób ryzykownie pijących, działania konsultacyjno-edukacyjne dla rodzin osób uzależnionych.

Świadczenia medyczne:
  • psychoterapia uzależnień,
  • opieka lekarska,
  • leczenie farmakologiczne,
  • podstawowe badania diagnostyczne,
  • niezbędne konsultacje specjalistyczne,
  • zabezpieczenie w leki.
 
Oddział realizuje następujące programy terapeutyczne:
Program dla osób uzależnionych: „Mogę i chcę być trzeźwy”
Program dla osób współuzależnionych: „Mogę i chcę być zdrowa”