• Slider3
 • Slider4
 • Slider5
 • Slider2
Oferta  
Oferta patronki  

Zasady przyjęć do DOTUA

Pacjenci przyjmowani są po wcześniejszym uzgodnieniu miejsca i terminu przyjęcia. Po czasowym zawieszeniu funkcjonowania oddziału w dniu 15.06.2020 r. wznawiamy przyjęcia z zachowaniem szczególnych procedur bezpieczeństwa.

Rodzaje schorzeń kwalifikujące pacjenta do przyjęcia do oddziału terapii uzależnienia od alkoholu wg międzynarodowej klasyfikacji jednostek chorobowych ICD 10:
 • F10.1 - nastęstwa szkodliwego używania alkoholu,
 • F10.2 - zespół zależności alkoholowej,
 • F19.1 - nastęstwa szkodliwego używania naprzemiennie substancji psychoaktywnych,
 • F19.2 - zaburzenia psychiczne i zachowania spowodowane naprzemiennym używaniem środków psychoaktywnych - zespół uzależnienia,
 • F41 - zaburzenia lękowe (z napadami, uogólnione, depresyjne i nnne)
 • F43 - reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne (ostra reakcja na stres, zaburzenia stresowe pourazowe, zaburzenia adaptacyjne),
 • F45 - zaburzenia występujące pod postacią somatyczną (zaburzenia somatyzacyjne, hipochondryczne, wegetatywne, uporczywe bóle psychogenne i inne),
 • F48 - inne zaburzenia nerwicowe (neurastenia, zespół depersonalizacji-derealizacj, inne określone i nieokreślone zaburzenia nerwicowe),
 • F60 - specyficzne zaburzenia osobowości (paraoniczne, schizoidalne, dyssocjalne, histeryczne, ananektyczne, lękliwe, zależne, chwiejność emocjonanlna) 
 • F63.0 - patologiczny hazard
 • F63.8 - inne zaburzenia nawyków i popędów.
Wymagane dokumenty:
 • skierowanie do szpitala psychiatrycznego (ważne 2 tygodnie od daty wystawienia),
 • dokument stwierdzający tożsamość,
 • dokumenty dodatkowe: karty informacyjne dotyczące wcześniejszego leczenia szpitalnego.
Dowód ubezpieczenia:

Dowód ubezpieczenia potwierdzający prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych nie jest wymagany w przypadku pacjentów występujących w systemie eWUŚ jako osoby ubezpieczone.
 
Osoby negatywnie zweryfikowane w systemie eWUŚ zobowiązane są do przedstawienia dowodu ubezpieczenia, potwierdzającego prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Szczegółowy wykaz dokumentów w zależności od podstawy ubezpieczenia znajduje się na stronie NFZ:  
http://www.nfz-szczecin.pl/qwjw2_dowody_ubezpieczenia.htm

W szczególności dotyczy to osób ubezpieczonych przez powiatowe urządy pracy, ośrodki pomocy społecznej, pobierających świadczenie rehabilitacyjne ZUS, posiadających europejską kartę ubezpieczenia itd.
 
 
Osoby nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego mają prawo do korzystania ze świadczeń psychiatrycznych i lecznictwa odwykowego w oparciu o odrębne przepisy. W takim przypadku konieczne jest przedstawienie zaświadczenia stwierdzającego brak uprawnień do świadczeń medycznych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.
 
Od przyjmowanych pacjentów wymagana jest:
 • motywacja do leczenia,
 • tygodniowa abstynencja od alkoholu (pomiar poziomu alkoholu w wydychanym powietrzu musi wskazywać 0.0 promila) i innych środków psychoaktywnych.

Co pacjent powinien zabrać ze sobą do DOTUA?
 • 2 zeszyty i przybory do pisania,
 • obuwie na zmiane (kapcie).