• Slider3
  • Slider4
  • Slider5
  • Slider2
Oferta  
Oferta patronki  

Oferta OTUA

Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu „Patronka” Sp. z o.o. w Szczecinku powstał w listopadzie 2001 roku przy pomocy i wsparciu Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie.

adres: ul. Lelewela 15, 78-400 Szczecinek
tel. 94 374 01 06 wew. 25, fax 94 372 88 53
adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

„Patronka” Sp. z o.o. posiada umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia w zakresie stacjonarnego leczenia uzależnień, świadcząc usługi zdrowotne na najwyższym poziomie referencyjności.

Przy bezpośredniej pracy terapeutycznej z pacjentem uzależnionym zatrudniamy: pięciu certyfikowanych specjalistów psychoterapii uzależnień, instruktora psychoterapii uzależnień, psychologa z wieloletnim stażem i doświadczeniem w pracy. Ponadto opiekę medyczną nad pacjentami sprawuje specjalista psychiatra oraz pielęgniarski personel medyczny.

Oferujemy kompleksowy program terapeutyczny w oparciu o koncepcję działania „psychologicznych mechanizmów uzależnienia” opracowaną przez prof. dr J. Mellibrudę i inne specjalistyczne programy terapeutyczne wykorzystujące między innymi koncepcję "pułapki współuzależnienia" opracowaną przez mgr Zofię Sobolewską-Mellibrudę.

Jako jeden z niewielu ośrodków oferujemy możliwość uczestnictwa w programie dla osób będących sprawcami przemocy, mającego na celu pomoc w zmianie zachowań i nabyciu umiejętności budowania relacji z ludźmi bez agresji.

Okres pobytu w stacjonarnym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu wynosi 8 tygodni. Ponad połowa oddziaływań terapeutycznych to świadczenia z zakresu psychoterapii grupowej. Zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem dnia, w którym zaplanowano ponad 8 godzin zorganizowanych zajęć (indywidualnych i grupowych).

Dysponujemy 25 miejscami.

Oferta psychoterapii podtrzymującej:
Absolwenci Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu „Patronka” Sp. z o.o. w Szczecinku mają możliwość kontynuowania terapii i monitorowania postępów w zdrowieniu poprzez uczestnictwo w tzw. "Zjazdach Absolwentów",które odbywają się w pierszą sobotę, każdego miesiąca parzystego. Chęć uczestnictwa można zgłosić telefonicznie.

Ta forma terapii nie jest refundowana przez NFZ, jednak istnieje możliwość pokrycia kosztów uczestnictwa w postaci refundacji z gminnych/miejskich programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych lub zasiłku celowego w ośrodku pomocy społecznej (właściwych domiejsca zamieszkania).