• Slider3
  • Slider4
  • Slider5
  • Slider2
Oferta  
Oferta patronki  

Personel OTUA

Kierownik oddziału:
mgr inż. Żaneta Krysztopanis,
certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
Lekarz:
Lek. med. Monika Sikora
specjalista psychiatra
 
Terapeuci:
mgr Tadeusz Lancmański,
certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
mgr Helena Krysztoanis,
certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
mgr Krzysztof Polakowski, 
specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie procesu certyfikacji

mgr Małorzata Harasimowicz-Polakowska,
specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie procesu certyfikacji
 
mgr Kamil Osiński,
psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie procesu certyfikacji
Jacek Stok-Stocki,
certyfikowany instruktor terapii uzależnień
   
Superwizor psychoterapii uzależnień:
Dr n.hum. Adam Kłodecki