• Slider3
 • Slider4
 • Slider5
 • Slider2
Oferta  
Oferta patronki  

Zakres usług OTUA

Całodobowe świadczenia zdrowotne, obejmujące diagnostykę, leczenie i rehabilitację osób uzależnionych od alkoholu oraz działania konsultacyjno-edukacyjne dla rodzin osób uzależnionych.

Świadczenia medyczne:
 • psychoterapia uzależnień,
 • opieka lekarska,
 • leczenie farmakologiczne
 • podstawowe badania diagnostyczne,
 • niezbędne konsultacje specjalistyczne,
 • leczenie dietetyczne, ustalenie i stosowanie diety,
 • zabezpieczenie w leki.
Oddział realizuje następujące programy terapeutyczne:
 1. Program terapii uzależnienia od alkoholu
 2. Program motywujący do dalszej terapii
 3. Program psychoterapii uzależnienia od alkoholu w dalszym etapie zdrowienia
 4. Program psychoedukacyjny dla członków rodzin
 5. Program edukacji prozdrowotnej