• Slider3
 • Slider4
 • Slider5
 • Slider2
Oferta  
Oferta patronki  

Zasady przyjęć do OTUA

Pacjenci przyjmowani są po wcześniejszym uzgodnieniu miejsca i terminu przyjęcia.

1. Termin przyjęcia osoby chętnej do podjęcia dobrowolnego leczenia ustalany jest telefonicznie w każdy wtorek w godz.08.00-13.00 pod nr tel. 94 374 01 06 wew. 25. Do rozmowy telefonicznej w sprawie umówienia terminu przyjęcia prosimy o przygotowanie: dowodu osobistego, dowodu ubezpieczenia, informacji na temat przebiegu dotychczasowego leczenia chorób psychicznych i somatycznych w tym informacji o przyjmowanych lekach, planowanych zabiegach, konsultacjach specjalistycznych itp.
2. Termin przyjęcia osoby skierowanej przez Sąd ustalany jest pisemnie na wniosek Sądu.
Planowe przyjęcia do oddziału terapii uzależnienia od alkoholu odbywają się w poniedziałki i środy w godz. 8.00-13.00.

Rodzaje schorzeń kwalifikujące pacjenta do przyjęcia do oddziału terapii uzależnienia od alkoholu wg międzynarodowej klasyfikacji jednostek chorobowych ICD 10:
 • F10.2 - zespół zależności alkoholowej lub F10.8,
 • F10.9,
 • F11-F16,
 • F18,
 • F19.2,
 • F19.8,
 • F19.9,
 • F63.
Dokomenty wymagane przy przyjęciu:
 • skierowanie do szpitala psychiatrycznego (wystawione na druku A4, ważne 2 tygodnie od daty wystawienia),
 • zaświadczenie o stanie zdrowia braku przeciwwskazań do odbycia terapii uzależnień, choroba współistniejących i przyjmowanych lekach wystawione przez lekarza kierującego,
 • dla osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym:
  • aktualna decyzja ZUS lub legitymacja emeryta lub rencisty (emeryci, renciści)
  • legitymacja ubezpieczeniowa, ZUS RMUA - ważne 1 miesiąc (osoby zatrudnione),
  • ZUS ZUA i dowód opłacenia ostatniej skłądki (osoby prowadzęce działalność gospodarczą),
  • zaświadczenie lub legitymacja aktualnie podstemplowane przez KRUS lub dowód wpłaty składki w przypadku prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej (rolnicy),
  • ZUS RMUA + druk ZUS ZCNA lub legitymacja rodzinna (członkowie rodzin osób ubezpieczonych
  • aktualne zaświadczenie z urzędu pracy o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego (osoby bezrobotne)
  • decyzja wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Decyzja ważna jest 90 dni (osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej)ważna legitymacja ubezpieczeniowa lub inny dowód ubezpieczenia,
 • dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym: zaświadczenie stwierdzające brak uprawnień do świadczeń medycznych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego,
 • dokument stwierdzający tożsamość,
 • dokumenty dodatkowe: karty informacyjne dotyczące wcześniejszego leczenia szpitalnego.

Od przyjmowanych pacjentów wymagana jest:
 • motywacja do leczenia,
 • tygodniowa abstynencja od alkoholu (pomiar poziomu alkoholu w wydychanym powietrzu musi wskazywać 0 promila) i innych środków psychoaktywnych.
Co pacjent powinien zabrać ze sobą do OTUA?
 • Środki higieny osobistej: mydło w płynie, szampon, pastę do zębów, szczoteczkę do zębów, grzebień, proszek do prania i płyn do płukania odzieży, mężczyźni dodatkowo: maszynki i piankę do golenia,
 • bieliznę osobistą, ręczniki, wygodną odzież, odzież i obuwie sportowe, obuwie na zmianę, kapcie,
 • 2 zeszyty i przybory do pisania.