• Slider3
 • Slider4
 • Slider5
 • Slider2
Oferta  
Oferta patronki  

Zasady przyjęć do OTUA

Pacjenci przyjmowani są po wcześniejszym uzgodnieniu miejsca i terminu przyjęcia.
Na czas trwania stanu zagrożenia epidemicznego przyjęcia pacjentów, odwiedziny i Zjazdy Rodzin zostały wstrzymane. Dopuszczamy jedynie przyjęcia pacjentów po minimum 14-dniowej detoksykacji, lub pacjentów w ramach przeniesienia z innego oddziału terapii uzależnień. 

1. Termin przyjęcia osoby chętnej do podjęcia dobrowolnego leczenia ustalany jest telefonicznie w każdy wtorek w godz.08.00-13.00 pod nr tel. 94 374 01 06 wew. 25. Do rozmowy telefonicznej w sprawie umówienia terminu przyjęcia prosimy o przygotowanie: dowodu osobistego, dowodu ubezpieczenia, informacji na temat przebiegu dotychczasowego leczenia chorób psychicznych i somatycznych w tym informacji o przyjmowanych lekach, planowanych zabiegach, konsultacjach specjalistycznych itp.
2. Termin przyjęcia osoby skierowanej przez Sąd ustalany jest pisemnie na wniosek Sądu.
Planowe przyjęcia do oddziału terapii uzależnienia od alkoholu odbywają się w poniedziałki i środy w godz. 8.00-13.00.

Rodzaje schorzeń kwalifikujące pacjenta do przyjęcia do oddziału terapii uzależnienia od alkoholu wg międzynarodowej klasyfikacji jednostek chorobowych ICD 10:
 • F10.2 - zespół zależności alkoholowej,
 • F10.8 - inne zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem alkoholu,
 • F10.9 - zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem alkoholu nieokreślone,
 • F13.2 - zaburzenia psychiczne spowodowne użwaniem używaniem substancji nasennych i uspokajających - zespół uzależnienia,
 • F19.2 - zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane naprzemiennym używaniem środków psychoaktywnych - zespół uzależnienia,
 • F19.8 - zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane naprzemiennym używaniem środków psychoaktywnych - zespół amnestyczny,
 • F19.9 - zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane naprzemiennym używaniem środków psychoaktywnych - zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania,
 • F63.0 - patologiczny hazard,
 • F63.8 - inne zaburzenia nawyków i popędów (impulsów).
Dokomenty wymagane przy przyjęciu:
 • skierowanie do szpitala psychiatrycznego (wystawione na druku A4, ważne 2 tygodnie od daty wystawienia),
 • zaświadczenie o stanie zdrowia braku przeciwwskazań do odbycia terapii uzależnień, choroba współistniejących i przyjmowanych lekach wystawione przez lekarza kierującego,
 • dokument stwierdzający tożsamość,
 • dokumenty dodatkowe: karty informacyjne dotyczące wcześniejszego leczenia szpitalnego.
Dowód ubezpieczenia:

Dowód ubezpieczenia potwierdzający prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych nie jest wymagany w przypadku pacjentów występujących w systemie eWUŚ jako osoby ubezpieczone.
 
Osoby negatywnie zweryfikowane w systemie eWUŚ zobowiązane są do przedstawienia dowodu ubezpieczenia, potwierdzającego prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Szczegółowy wykaz dokumentów w zależności od podstawy ubezpieczenia znajduje się na stronie NFZ:  
http://www.nfz-szczecin.pl/qwjw2_dowody_ubezpieczenia.htm

W szczególności dotyczy to osób ubezpieczonych przez powiatowe urządy pracy, ośrodki pomocy społecznej, pobierających świadczenie rehabilitacyjne ZUS, posiadających europejską kartę ubezpieczenia itd.
 
 
Osoby nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego mają prawo do korzystania ze świadczeń psychiatrycznych i lecznictwa odwykowego w oparciu o odrębne przepisy. W takim przypadku konieczne jest przedstawienie zaświadczenia stwierdzającego brak uprawnień do świadczeń medycznych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Od przyjmowanych pacjentów wymagana jest:
 • motywacja do leczenia,
 • tygodniowa abstynencja od alkoholu (pomiar poziomu alkoholu w wydychanym powietrzu musi wskazywać 0 promila) i innych środków psychoaktywnych.
Co pacjent powinien zabrać ze sobą do OTUA?
 • Środki higieny osobistej: mydło w płynie, szampon, pastę do zębów, szczoteczkę do zębów, grzebień, proszek do prania i płyn do płukania odzieży, mężczyźni dodatkowo: maszynki i piankę do golenia,
 • bieliznę osobistą, ręczniki, wygodną odzież, odzież i obuwie sportowe, obuwie na zmianę, kapcie,
 • 2 zeszyty i przybory do pisania.