• Slider3
  • Slider4
  • Slider5
  • Slider2
Oferta  
Oferta patronki  

Personel PTUAiW

Lekarze:
Lek. med. Monika Sikora,
specjalista psychiatra
 
Terapeuci:
mgr Żaneta Krysztopanis, Kierownik Ambulatorium Specjalistycznego
certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
mgr Helena Krysztopanis,
certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

 
mgr Andrzej Gabiński
certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
mgr Lilla Gabińska
certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
mgr Marcin Bańka,
psychoterapeuta, specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji
 
mgr Beata Kopeć
certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
 
mgr Agnieszka Wojtalik,
specjalista psychoterapii uzależnień w trakcie certyfikacji
 
mgr Kamil Osiński,
psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień
piel. dypl. Bożena Krawczugo,
certyfikowany instruktor terapii uzależnień
 
Superwizor psychoterapii uzależnień:

Dr n.hum. Adam Kłodecki