• Slider3
  • Slider4
  • Slider5
  • Slider2
Oferta  
Oferta patronki  

Personel PTUAiW

Lekarze:
Lek. med. Monika Sikora,
specjalista psychiatra
 
Terapeuci:
mgr Zofia Wesołowska, Kierownik Ambulatorium Specjalistycznego
certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
mgr Helena Krysztopanis,
certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
mgr Marika Pączka
psycholog
 
mgr Magdalena Naja-Ostromirska,
certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień
mgr Kamil Osiński,
psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień
piel. dypl. Bożena Krawczugo,
certyfikowany instruktor terapii uzależnień
Superwizor psychoterapii uzależnień:
Dr n.hum. Adam Kłodecki