• Slider3
 • Slider4
 • Slider5
 • Slider2
Oferta  
Oferta patronki  

Zakres usług PTUAiW

Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, obejmujące diagnostykę, leczenie i rehabilitację osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz działania konsultacyjno-edukacyjne dla rodzin osób uzależnionych.
 
Świadczenia medyczne:
 • psychoterapia uzależnień,
 • leczenie farmakologiczne,
 • podstawowe badania diagnostyczne,
 • niezbędne konsultacje specjalistyczne,
Poradnia realizuje następujące programy terapeutyczne:
 1. Program dla osób uzależnionych
 2. Program dla współuzależnionych członków rodzin alkoholowych
 3. Program terapii uzależnienia dla młodzieży
 4. Program terapeutyczny dla rodziców dzieci uzależnionych
 5. Program edukacji prozdrowotnej realizowany w szkołach.
 6. Program przeciwdziałania przemocy