• Slider3
  • Slider4
  • Slider5
  • Slider2
 
Oferta patronki  

Leczenie żywieniowe

Celem leczenia żywieniowego jest poprawa lub utrzymanie stanu odżywienia pacjenta, mające bezpośredni wypływ na wyniki leczenia oraz związane z nim rokowanie. Leczenie chorego żywieniem dojelitowym to systematyczna i planowana podaż składników odżywczych drogą dojelitową (przez zgłębnik lub przetokę odżywczą) w sytuacji gdy przyjmowany pokarm nie pokrywa zapotrzebowania na wszystkie lub niektóre składniki pożywienia, lub kiedy pojawiają się kliniczne lub biochemiczne objawy niedoborów pokarmowych. 

Leczenie obejmuje ocenę stanu odżywienia, ocenę zapotrzebowania na substancje odżywcze oraz podawanie mieszaniny odżywczej o ściśle określonym składzie zawierającej łatwoprzyswajalne źródła białka, energii, elektrolitów, witamin, pierwiastków śladowych i wody. 
Stały nadzór nad procesem leczenia żywieniowego sprawowany przez wykwalifikowany i doświadczony personel medyczny. Program leczenia żywieniowego realizujemy od 2008 roku wrażając go, w pierwszym etapie w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym dla chorych w stanie wegatywnym by w roku 2011 uruchomić Poradnię Leczenia Żywieniowego i świadczyć usługi w domu pacjenta.

Zawarta z ZOW NFZ w Szczecinie na świadczenie z zakresu żywienia dojelitowego w warunkach domowych zakończyła się z dniem 31.12.2017 roku. A wskutek przeprowadzonego postępowania ofertowego ograniczona została ilośc Poradni Leczenia Żywieniowego wyłącznie do wojewódzkiego miasta Szczecina i jego najbliższych okolic. 

W związku z tym faktem bezpłatnym leczeniem żywieniowym w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego mogą być objęci pacjenci przebywający w naszym Zakładzie Opiekuńczo-Pielęgnacyjnym.