• Slider3
 • Slider4
 • Slider5
 • Slider2
Oferta  
Oferta patronki  

Zakres usług PLŻ

Celem leczenia żywieniowego jest poprawa lub utrzymanie stanu odżywienia pacjenta, mające bezpośredni wypływ na wyniki leczenia oraz związane z nim rokowanie. Leczenie chorego żywieniem dojelitowym to systematyczna i planowana podaż składników odżywczych drogą dojelitową (przez zgłębnik lub przetokę odżywczą) w sytuacji gdy przyjmowany pokarm nie pokrywa zapotrzebowania na wszystkie lub niektóre składniki pożywienia, lub kiedy pojawiają się kliniczne lub biochemiczne objawy niedoborów pokarmowych.

Leczenie obejmuje ocenę stanu odżywienia, ocenę zapotrzebowania na substancje odżywcze oraz podawanie mieszaniny odżywczej o ściśle określonym składzie zawierającej źródła białka, energii, elektrolitów, witamin, pierwiastków śladowych i wody.

Świadczenia medyczne:
 • kompleksowe działania w zakresie leczenia żywieniowego,
 • edukacja rodziny/pacjenta w zakresie zasad pielęgnacji, postępowania w procesie leczenia żywieniowego,
 • program wizyt kontrolnych - raz na 1-3 miesiące obejmujący: badanie lekarskie, zlecone badania laboratoryjne, ocenę stanu odżywienia, ocenę przebiegu leczenia,
 • zapewnienie ciągłego kontaktu telefonicznego z chorym i rodziną,
 • dostarczanie diet, preparatów, sprzętu i niezbędnych środków opatrunkowych do domu chorego zgodnie z obowiązującymi standardami oraz odbiór odpadów medycznych,
 • zapewnienie hospitalizacji w przypadku podejrzenia lub wystąpienia powikłań oraz innych wskazań wymagających leczenia szpitalnego,
 • opiekę psychologiczną w Poradni Leczenia Żywieniowego,
 • rehabilitację w Poradni Leczenia Żywieniowego.
Świadczenia medyczne udzielane są w oparciu o Standardy żywienia pozajelitowego i żywienia dojelitowego opracowane przez Polskie Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu