• Slider3
  • Slider4
  • Slider5
  • Slider2
Oferta  
Oferta patronki  

Zasady przyjęć

Leczeniem żywieniowym w warunkach domowych objęci mogą być pacjenci nie wymagający hospitalizacji w oddziałach szpitalnych oraz nie przebywający w zakładzie opiekuńczo-pielęgnacyjnym/opiekuńczo-leczniczym, których stan zdrowia umożliwia bezpieczne leczenie w warunkach domowych bez konieczności stałej kontroli i całodobowej obserwacji. Żywienie dojelitowe wskazane jest dla pacjentów u których przewód pokarmowy funkcjonuje, lecz nie wykorzystuje normalnego pożywienia, oraz gdy jest ono niewystarczające lub przeciwwskazane. U tych chorych występuje stan niedożywienia lub wyniszczenie organizmu wskutek niedożywienia. Przeciwwskazaniem do żywienia enteralnego jest niedrożność dolnego odcinka przewodu pokarmowego oraz okres wstrząsu.

Rozpoczęcie i prowadzenie leczenia żywieniowego w warunkach domowych wymaga stwierdzenia, że chorego nie można skutecznie odżywiać doustnie.

Chorzy wymagający żywienia dojelitowego w domu to przede wszystkim ci, którzy mają zaburzenia połykania lub niedrożność w górnym odcinku przewodu pokarmowego (z powodu np. udaru, stwardnienia zanikowego bocznego, miastenii i zespołów miastenicznych, miopatii, polineuropatii, choroby Parkinsona, choroby Alzheimera i innych zespołów otępiennych, stwardnienia rozsianego, mózgowego porażenia dziecięcego). Do częstych wskazań należą choroby nowotworowe powodujące niedrożność górnego odcinka przewodu pokarmowego (nowotwory szyi i głowy, klatki piersiowej itd.), a także przewlekłe zapalenie trzustki, następstwa leczenia ostrego zapalenia trzustki, mukowiscydoza, choroby zapalne jelit, zwłaszcza choroba Leśniewskiego-Crona oraz leczenia powikłań chirurgicznych.

Skierowanie i kwalifikacja pacjenta do leczenia żywieniowego bez refundacji NFZ.
 
Wymagane dokumenty przypadku skierowania pacjenta do leczenia żywieniowego z oddziału szpitalnego:

Wymagane dokumenty przypadku skierowania pacjenta przez lekarza ambulatoryjnej opieki zdrowotnej:
  • Skierowanie do poradni specjalistycznej – Poradni Leczenia Żywieniowego,
  • Dokument stwierdzający tożsamość,
  • Dokumenty dodatkowe: karty informacyjne dotyczące wcześniejszego leczenia szpitalnego.  
       
Okres objęcia leczeniem żywieniowym:

Pacjent ma prawo do korzystania ze świadczenia wyłącznie ze wskazań medycznych a czas udzielania świadczenia jest warunkowany potrzebami zdrowotnymi pacjenta. Okres objęcia leczeniem żywieniowym nie obejmuje pobytów szpitalnych pacjenta oraz pobytu w zakładzie opiekuńczym.