• Slider3
 • Slider4
 • Slider5
 • Slider2
Oferta  
Oferta patronki  

Zakres usług ZOP o profilu ogólnym

Całodobowe świadczenia zdrowotne, które obejmują swoim zakresem pielęgnację, opiekę i rehabilitację osób nie wymagających hospitalizacji oraz zapewniają pacjentom kontynuację leczenia farmakologicznego i dietetycznego odpowiedniego do stanu zdrowia.

Zakład prowadzi edukację zdrowotną pacjentów oraz edukację członków ich rodzin, w szczególności udziela porad w zakresie pielęgnacji i zasad postępowania z pacjentem w warunkach domowych.

Świadczenia medyczne:
 • całodobowe, kompleksowe działania pielęgnacyjne wynikające z diagnozy pielęgniarskiej,
 • opieka lekarska.
 • Rehabilitacja zgodnie z zaleceniami lekarza, zmniejszenie skutków upośledzenia ruchowego oraz zapobieganie przykurczom i pogłębianiu się upośledzenia ruchowego.
 • leczenie farmakologiczne,
 • profilaktyka powstawania odparzeń i odleżyn,
 • leczenie odparzeń i odleżyn metodami niechirurgicznymi,
 • podstawowe badania diagnostyczne,
 • niezbędne konsultacje specjalistyczne,
 • leczenie dietetyczne, ustalenie i stosowanie diety,
 • stymulacja metodami terapeutycznymi i psychoterapeutycznymi do aktywności życiowej,
 • przygotowanie pacjenta i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych,
 • zabezpieczenie w leki i środki medyczne.