Zjazd Absolwentów

Zjazd Absolwentów Ośrodka Terapii Uzależnień Patronka w Szczecinku

Z radością informujemy, iż 9 grudnia 2023 roku odbędzie się Zjazd Absolwentów Ośrodka Terapii Uzależnień Patronka w Szczecinku organizowany przez Fundację PATRONKA.

Serdecznie zapraszamy wszyskich pacjentów, którzy ukończyli terapię w naszym ośrodku na maraton terapeutyczny w ramach terapii podtrzymującej.

Zaproszenie na zjazd absolwentów - do pobrania

Ramowy program Zjazdu:

8.00-9.00 powitanie uczestników, śniadanie, podział na grupy

9.00-13.00 zajęcia terapeutyczne w grupach

13.00-15.00 przerwy obiadowe

15.00-17.00 zajęcia terapeutyczne w grupach

17.00-19.00 zakończenie, podsumowanie, poczęstunek

Koszt uczestnictwa w Zjeździe 200 zł/osobę. Uczestnicy mają możliwość uzyskania refundacji lub sfinasowania kosztów terapii podtrzymującej z gminnych/miejskich programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii wg. miejsca zamieszkania.

Dane do przelewu:

Fundacja PATRONKA, nr konta: 20 1090 1711 0000 0001 5405 4148

tytułem: zjazd absolwentów oraz Imię i nazwisko uczestnika

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres email: kontakt@patronka.pl w terminie do 01 grudnia 2023 r.

Prosimy podać: Imię i nazwisko, adres zamieszkania, informację o płatności (załączyć dowód zapłaty lub informację o płatności gminy).

Jadnocześnie informujemy, iż otrzymaliśmy potwierdzenie o finansowaniu w ramach gminnych programów p.i r.p.a.i p.n. z Gminy Szczecinek, Gminy Grzmiąca, Miasta i Gminy Świdwin, Gminy Kołobrzeg, Miasta i Gminy Darłowo, Miasta i Gminy Gryfice.

Prosimy zgłaszać się do Urzędów Miast i Gmin w swoim miiejscu zamieszkania z wydrukowanymi zaproszeniami celem uzyskania potwierdzenia finansowania terapii podtrzymującej w ramach zjadu absolwentów.

Do zobaczenia :)