Oferta

Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu „Patronka” Sp. z o.o. w Szczecinku funkcjonuje od stycznia 2004 roku i udziela świadczeń z zakresu leczenia uzależnień w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Adres:

ul. Klasztorna 11, 78-400 Szczecinek
tel. 94 71 371 80

centrala tel.: 94 374 01 06

 • wew. 30 - Gabinet terapeuty


adres poczty elektronicznej:
dotuapoczta@patronka.pl

Przy bezpośredniej pracy terapeutycznej z pacjentem uzależnionym zatrudniamy: specjalistę psychiatrę, certyfikowanych specjalistów psychoterapii uzależnień oraz psychologa z wieloletnim stażem i doświadczeniem w pracy.

Kierownik Ośrodka Leczenia Uzależnień

 • mgr inż. Żaneta Krysztopanis,
  certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

Koordynator DOTUA:

 • mgr Beata Kopeć,
  certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień

Lekarz:

 • Lek. med. Małgorzata Oleszkiewicz,
  specjalista psychiatra

Zespół terapeutyczny:

 • mgr Kamil Osiński,
  psycholog, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień 
 • mgr Helena Krysztopanis,
  certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień 
 • mgr Weronika Szałwińska,
  psycholog

Superwizor psychoterapii:

 • mgr Marta Rommel

Oferujemy kompleksowy program terapeutyczny dla osób uzależnionych od alkoholu w oparciu o koncepcję działania „psychologicznych mechanizmów uzależnienia” opracowaną przez prof. dr J. Mellibrudę oraz program dla osób współuzależnionych oparty o koncepcję "pułapki współuzależnienia" opracowaną przez mgr Zofię Sobolewską-Mellibrudę. Pacjenci Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu mają dostęp do korzystania z pozostałych programów realizowanych w Ośrodku.

Okres pobytu w Dziennym Oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu wynosi 8 tygodni. Ponad połowa oddziaływań terapeutycznych to świadczenia z zakresu psychoterapii grupowej. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku, zgodnie z harmonogramem dnia, w którym zaplanowano ponad 6 godzin zorganizowanych zajęć (indywidualnych i grupowych).

Dysponujemy 18 miejscami.

Całodzienny pobyt obejmujący diagnostykę, leczenie i rehabilitację osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych członków rodzin a także osób ryzykownie pijących, działania konsultacyjno-edukacyjne dla rodzin osób uzależnionych.

Świadczenia medyczne:

 • psychoterapia uzależnień,
 • opieka lekarska,
 • leczenie farmakologiczne,
 • podstawowe badania diagnostyczne,
 • niezbędne konsultacje specjalistyczne,
 • zabezpieczenie w leki.

Oddział realizuje następujące programy terapeutyczne:

 • Program dla osób uzależnionych: „Mogę i chcę być trzeźwy”
 • Program dla osób współuzależnionych: „Mogę i chcę być zdrowa”