Zasady przyjęć

Pacjenci przyjmowani są po wcześniejszym uzgodnieniu miejsca i terminu przyjęcia.

Rodzaje schorzeń kwalifikujące pacjenta do przyjęcia do Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Alkoholu wg międzynarodowej klasyfikacji jednostek chorobowych ICD 10:

 • F10.1 - następstwa szkodliwego używania alkoholu,
 • F10.2 - zespół zależności alkoholowej,
 • F19.1 - następstwa szkodliwego używania naprzemiennie substancji psychoaktywnych,
 • F19.2 - zaburzenia psychiczne i zachowania spowodowane naprzemiennym używaniem środków psychoaktywnych - zespół uzależnienia,
 • F41 - zaburzenia lękowe (z napadami, uogólnione, depresyjne i inne)
 • F43 - reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne (ostra reakcja na stres, zaburzenia stresowe pourazowe, zaburzenia adaptacyjne),
 • F45 - zaburzenia występujące pod postacią somatyczną (zaburzenia somatyzacyjne, hipochondryczne, wegetatywne, uporczywe bóle psychogenne i inne),
 • F48 - inne zaburzenia nerwicowe (neurastenia, zespół depersonalizacji-derealizacji, inne określone i nieokreślone zaburzenia nerwicowe),
 • F60 - specyficzne zaburzenia osobowości (paranoiczne, schizoidalne, dyssocjalne, histeryczne, ananektyczne, lękliwe, zależne, chwiejność emocjonalna) 
 • F63.0 - patologiczny hazard
 • F63.8 - inne zaburzenia nawyków i popędów.

Wymagane dokumenty:

Dowód ubezpieczenia:

Dowód ubezpieczenia potwierdzający prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych nie jest wymagany w przypadku pacjentów występujących w systemie eWUŚ jako osoby ubezpieczone.

Osoby negatywnie zweryfikowane w systemie eWUŚ zobowiązane są do przedstawienia dowodu ubezpieczenia, potwierdzającego prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Szczegółowy wykaz dokumentów w zależności od podstawy ubezpieczenia znajduje się na stronie NFZ:  

http://www.nfz-szczecin.pl/qwjw2_dowody_ubezpieczenia.htm

W szczególności dotyczy to osób ubezpieczonych przez powiatowe urządy pracy, ośrodki pomocy społecznej, pobierających świadczenie rehabilitacyjne ZUS, posiadających europejską kartę ubezpieczenia itd.

Osoby nie posiadające ubezpieczenia zdrowotnego mają prawo do korzystania ze świadczeń psychiatrycznych i lecznictwa odwykowego w oparciu o odrębne przepisy. W takim przypadku konieczne jest przedstawienie zaświadczenia stwierdzającego brak uprawnień do świadczeń medycznych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Od przyjmowanych pacjentów wymagana jest:

 • motywacja do leczenia,
 • Regulamin DOTUA
 • tygodniowa abstynencja od alkoholu (pomiar poziomu alkoholu w wydychanym powietrzu musi wskazywać 0.0 promila) i innych środków psychoaktywnych.

Co pacjent powinien zabrać ze sobą do DOTUA?

 • 2 zeszyty i przybory do pisania,
 • obuwie na zmianę.