Historia

Patronka funkcjonuje już od ponad 20 lat zapewniając opiekę, pielęgnację, rehabilitację, pomoc terapeutyczną dla przewlekle chorych pacjentów i ich rodzin. W szczególnie trudnych chwilach, gdy bliska osoba jest ciężko chora i często nie ma nadziei na poprawę lub w chwilach gdy odchodzi na zawsze, niezwykle ważna jest bliskość, zrozumienie i uwaga na drugiego człowieka. Dokładamy wszelkich starań by opiekę nad chorymi sprawować jak najlepiej i na wysokim poziomie, a rodzinom oferujemy pomoc, uwagę i zrozumienie.

Patronka została uroczyście otwarta 15 marca 2000 roku Patronka, jako pierwszy niepubliczny zakład opiekuńczo-pielęgnacyjny w województwie zachodniopomorskim. Główna siedziba mieści się w pięknie położonym budynku nad jeziorem Trzesiecko, w parku miejskim. Dziś w budynku funkcjonuje stacjonarny oddział terapii uzależnień (30 łóżek) oraz zakład opiekuńczo-pielęgnacyjny dla chorych psychicznie (21 łóżek).

Dzięki umiejętnościom twórczym i organizacyjnym oraz umiejętności zapalania innych ludzi do wspólnej pracy Helena Krysztopanis mgr pielęgniarstwa, psychoterapeuta uzależnień wspólnie z córką Magdaleną Krysztopanis mgr ekonomii, Beatą Jamrożek mgr pielęgniarstwa, doświadczoną pielęgniarką oraz grupą pełnych zapału i poświęcenia pielęgniarek udało się stworzyć od podstaw 15-łóżkowy Zakład Opiekuńczo-Pielęgnacyjny.

Od tej pory nastąpił dynamiczny rozwój placówki, która z roku na rok bogaciła się o kolejne doświadczenia w pracy z osobami przewlekle i obłożnie chorymi, nowoczesny sprzęt medyczny i wyposażenie. Wypracowany został system pracy z nastawieniem na potrzeby pacjentów i dający dzięki pozytywnym efektom pracy satysfakcję personelowi.

W listopadzie 2001 roku w efekcie współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stanominie w strukturach Patronka znalazł się Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu, który przyjął pierwszych 15 pacjentów. W okresie działalności Patronka przeszła wiele zmian i przekształceń mających na celu dostosowanie zakresu i zasad działalności firmy do zmieniających się warunków prawnych, wymagań dotyczących jakości usług jak również potrzeb i oczekiwań pacjentów. Od tego czasu nasz Ośrodek stał się kuźnią kadry terapeutycznej.

Od 2004 roku Patronka znacznie rozszerzyła wachlarz oferowanych usług, zarówno w ramach opieki długoterminowej jak i leczenia psychiatrycznego i uzależnień. Oferta w zakresie opieki długoterminowej została poszerzona o usługi stacjonarne w Zakładzie Opiekuńczo-Pielęgnacyjnym dla chorych psychicznie w tworzeniu którego zasłużył się dr n.med Dariusz Mazurkiewicz, specjalista psychiatra z wieloletnim stażem. Rok 2004 był czasem dynamicznego rozwoju firmy, gdyż w Ośrodku Terapii Uzależnień został wyodrębniony Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu (dziś zlokalizowany przy ul. Klasztornej 11 w Szczecinku).

W 2009 roku rozpoczęliśmy świadczenie specjalistycznych usług w zakresie leczenia żywieniowego dla pacjentów ze sztucznym dostępem do przewodu pokarmowego. Początkowo z usług tych korzystać mogli wyłącznie pacjenci przebywający na oddziale opiekuńczo-pielęgnacyjnym. W latach 2011-2018 roku NFZ zakontraktował świadczenia żywienia dojelitowego i pozajelitowego w warunkach domowych w ramach Poradni Leczenia Żywieniowego, która obejmowała opieką kiludziesięciu pacjentów w warunkach domowych. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu lek.med. Łucji Wojtukiewicz, specjalisty anestezjologii i intensywnej terapii, powstał prężnie działający zespół leczenia żywieniowego. Osoby wchodzące w jego skład nastawione są na ciągłe podnoszenie kwalifikacji i wykorzystywanie w praktyce najnowszej wiedzy medycznej oraz wysokich standardów ustalonych przez Polskie Towarzystwo Żywienia Dojelitowego i Pozajelitowego. Nasze długoletnie doświadczenie wykorzystujemy na oddziałach stacjonarnych dbając o najwyższą jakość usług w zakresie żywienia dojelitowego, jako elementu kompleksowej terapii.

Celem wszystkich podejmowanych przez nas działań organizacyjnych i inwestycyjnych jest przede wszystkim dobro pacjentów, poprawa ich stanu zdrowia, zapewnienie bezpieczeństwa i stworzenie jak najbardziej komfortowych warunków pobytu w Patronce. Nowopowstające oddziały funkcjonują i świadczą usługi bazując na doświadczeniu i stale podnoszonych kwalifikacjach personelu. Stawiamy na mądrych i wykształconych ludzi o dobrych, wrażliwych sercach.

W 2013 roku zwiększyliśmy do 25 ilość miejsc na oddziale terapii uzależnień i do 18 ilość miejsc w Zakładzie Opiekuńczo-Pielęgnacyjnym dla chorych psychicznie.
Realizując plany rozwojowe, zakupiliśmy budynek przy ul. Staszica 6 w Szczecinku i przeprowadziliśmy w nim generalny remont. Z dniem 01 maja 2015 roku do nowej lokalizacji przeniesiony został Zakład Opiekuńczo-Pielęgnacyjny dla 29 pacjentów. Nowy obiekt ma wysoki standard i jest w pełni dostosowany do wymogów i potrzeb osób przewlekle i obłożnie chorych. W tym samym roku przeprowadziliśmy remont w budynku przy ul. Lelewela 15 w Szczecinku z przeznaczeniem na oddział terapii uzależnienia od alkoholu i zakład opiekuńczo-pielęgnacyjny dla chorych psychicznie, zwiększając w nim liczbę łóżek do 21.

Od stycznia 2020 rozpoczęliśmy świadczenie usług transportu medycznego/sanitarnego.
Rok 2020 był bardzo specyficznym okresem. Pandemia SARS-CoV-2 spowodowała wiele ograniczeń w naszej działalności. Wdrożyliśmy wiele procedur chroniących nasz personel i pacjentów. Wzmożone wysiłki, dostosowanie się do nowej sytuacji, realizacja zaleceń epidemiologicznych poskutkowały tym, że nasze jednostki funkcjonowały przez cały okres pandemii niosąc pomoc.

Jesteśmy, by pomagać…

wejcie_na_oddzia wejcie_gwne sala_intensywnego_nadzoru sala_chorych_3_os sala_chorych Poczekalnia_1 korytarz klasztorna_bud klasztorna_4 klasztorna_2 klasztorna_1 izolatka images_006 images_004 images_002 gabinet_hydromasau azienka 20150430_090307