Oferta

Zakład Opiekuńczo-Pielęgnacyjny o profilu ogólnym „Patronka” Sp. z o.o. w Szczecinku jest pierwszym i najdłużej działającym (od 15 marca 2000 roku) niepublicznym zakładem opieki długoterminowej w woj. zachodniopomorskim.

Zakład udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem pielęgnację, opiekę i rehabilitację osób nie wymagających hospitalizacji oraz zapewniają pacjentom kontynuację leczenia farmakologicznego i dietetycznego odpowiedniego do stanu zdrowia.

„Patronka” Sp. z o.o. w Szczecinku posiada umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia w zakresie opieki długoterminowej.

Dysponujemy 29 miejscami.

adres: ul. Staszica 6, 78-400 Szczecinek

tel. 94  713 74 00 , 

centrala tel.: 94 374 01 06

 • wew. 20 - Sekretariat ZOP
 • wew. 21 - Pielęgniarka Oddziałowa
 • wew. 22 - Dyżurka pielęgniarek


adres poczty elektronicznej: staszicapoczta@patronka.pl

Specjalistyczną opiekę medyczną nad pacjentami obłożnie i przewlekle chorymi sprawują:

Lekarze: 

 • Kierownik Oddziału
  lek. med. Krzysztof Baryło,
  specjalista medycyny rodzinnej, specjalista opieki paliatywnej
 • Lek. med. Karolina Michalak,
  specjalista neurolog
 • lek. med. Marina Łopuszańska,
  specjalista psychiatra

Psycholog:

 • mgr psychologii Joanna Garczarek
 • mgr psychologii Weronika Szałwińska,

Pielęgniarka oddziałowa:

 • mgr pielęgniarstwa Beata Jamrożek,
  specjalista pielęgniarstwa epidemiologicznego  

Terapeuci zajęciowi, fizjoterapeuci:

 • mgr rehabilitacji Beata Elegańczyk
 • technik fizjoterapii Agnieszka Emert
 • terapeuta zajęciowy Elżbieta Orszulak
 • mgr fizjoterapii Joanna Walkiewicz

zespół pielęgniarski i zespół opiekunów medycznych.

W Zakładzie realizujemy „Program profilaktyki przeciwodleżynowej” wg zasad postępowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn rekomendowanych przez Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pielęgnacji Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych oraz „Program rehabilitacyjny”.

Zakład prowadzi edukację zdrowotną pacjentów oraz edukację członków ich rodzin, w szczególności udziela porad w zakresie pielęgnacji i zasad postępowania z pacjentem w warunkach domowych.

Świadczenia medyczne:

 • całodobowe, kompleksowe działania pielęgnacyjne wynikające z diagnozy pielęgniarskiej,
 • opieka lekarska.
 • Rehabilitacja zgodnie z zaleceniami lekarza, zmniejszenie skutków upośledzenia ruchowego oraz zapobieganie przykurczom i pogłębianiu się upośledzenia ruchowego.
 • leczenie farmakologiczne,
 • profilaktyka powstawania odparzeń i odleżyn,
 • leczenie odparzeń i odleżyn metodami niechirurgicznymi,
 • podstawowe badania diagnostyczne,
 • niezbędne konsultacje specjalistyczne,
 • leczenie dietetyczne, ustalenie i stosowanie diety,
 • stymulacja metodami terapeutycznymi i psychoterapeutycznymi do aktywności życiowej,
 • przygotowanie pacjenta i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych,
 • zabezpieczenie w leki i środki medyczne.