Oferta

Zakład Opiekuńczo-Pielęgnacyjny o profilu psychiatrycznym udziela świadczeń zdrowotnych chorym z zaburzeniami psychicznymi, wymagających całodobowej opieki, specjalistycznej opieki w warunkach stacjonarnych.

„Patronka” Sp. z o.o. w Szczecinku posiada umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na świadczenia w zakresie leczenia psychiatrycznego.

Adres:

ul. Lelewela 15, 78-400 Szczecinek
fax 94 372 88 53,
centrala tel.: 94 374 01 06

 • wew. 10 - Sekretariat
 • wew. 26 - Dyżurka pielęgniarek ZOP PSY

adres poczty elektronicznej: zoppsypoczta@patronka.pl

Specjalistyczną opiekę medyczną nad pacjentami chorymi psychicznie sprawują:

Lekarze: 

 • lek. med. Marina Łopuszańska,
  specjalista psychiatra
 • lek. med. Małgorzata Oleszkiewicz,
  specjalista psychiatra
 • lek. med. Beata Grejcz,
  specjalista psychiatra
 • lek. med. Krzysztof Baryło,
  specjalista medycyny rodzinnej, specjalista opieki paliatywnej
 • Lek. med. Karolina Michalak,
  specjalista neurolog

Psycholog:

 • mgr psychologii Weronika Szałwińska,

Pielęgniarka oddziałowa:

 • mgr Danuta Kuniszewska ,
  specjalista pielęgniarstwa geriatrycznego, specjalista pielęgniarstwa paliatywnego

Terapeuci zajęciowi, fizjoterapeuci:

 • Terapeuta zajęciowy Elżbieta Orszulak,
 • Mgr fizjoterapii Joanna Walkiewicz

zespół pielęgniarski i zespół opiekunów medycznych.

W Zakładzie realizujemy „Program terapii zajęciowej dla chorych psychicznie”.

Zakład prowadzi edukację zdrowotną pacjentów oraz edukację członków ich rodzin, w szczególności udziela porad w zakresie pielęgnacji i zasad postępowania z pacjentem w warunkach domowych. Zakład przyjmuje pacjentów powyżej 18 roku życia.

Dysponujemy 21 miejscami.

Świadczenia obejmują hospitalizację wymagającą postępowania w trybie całodobowym, obejmującą opiekę i leczenie chorych ze znacznymi i utrwalonymi zaburzeniami zachowania, którym nie można zapewnić opieki w innych warunkach. Całodobowe świadczenia zdrowotne obejmujące: pielęgnację, opiekę i rehabilitację osób chorych psychicznie w przewlekłym przebiegu leczenia, zapewniające pacjentom kontynuację leczenia farmakologicznego i dietetycznego odpowiedniego do stanu zdrowia.

Świadczenia medyczne:

 • całodobowe, kompleksowe działania pielęgnacyjne wynikające z diagnozy pielęgniarskiej,
 • opieka lekarska,
 • leczenie farmakologiczne,
 • podstawowe badania diagnostyczne,
 • niezbędne konsultacje specjalistyczne,
 • stymulacja metodami terapeutycznymi i psychoterapeutycznymi do aktywności życiowej,
 • rehabilitacja zgodnie z zaleceniami lekarza,
 • terapia zajęciowa i pomoc psychologiczna,
 • przygotowanie pacjenta i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych,
 • leczenie dietetyczne, ustalenie i stosowanie diety,
 • zabezpieczenie w leki i środki medyczne.