Zasady przyjęć

Pacjenci do Zakładu Opiekuńczo-Pielelęgnacyjnego o profilu psychiatrycznym przyjmowani są po wcześniejszym uzgodnieniu terminu przyjęcia w oparciu o listę pacjentów oczekujących na przyjęcie.

Wnioski o przyjęcie, celem wpisania na listę osób oczekujących można przesyłać listownie.

Do Zakładu przyjmowani są pacjenci posiadający prawo do korzystania z usług medycznych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego i kwalifikujący się do pobytu w Zakładzie Opiekuńczo-Pielęgnacyjnym dla chorych psychicznie, skierowani przez lekarza psychiatrę lub lekarza prowadzącego z oddziału szpitalnego. Pobyt w Zakładzie odbywa się w trybie hospitalizacji.

Do Zakładu przyjmowani są pacjenci, którzy ze względu na przewlekłą chorobę psychiczną wymagają całodobowej specjalistycznej opieki i zostali sklasyfikowani wg skali Barthel’a na poziomie 45-100 pkt.

Rodzaje schorzeń psychicznych kwalifikujące pacjenta do przyjęcia do Zakładu opiekuńczo-pielęgnacyjnego o profilu psychiatrycznym wg międzynarodowej klasyfikacji jednostek chorobowych ICD 10:

 • F00-F09 (organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi),
 • F20-F29 (schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii – schizotypowe i urojeniowe),
 • F30-F39 (zaburzenia nastoju afektywne),
 • F70-F79 (upośledzenie umysłowe),
  o przewlekłym przebiegu leczenia.

Wymagane dokumenty:

Uwagi: wniosek, skierowanie oraz wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie nie są wymagane gdy sąd opiekuńczy wyda orzeczenie o umieszczeniu pacjenta w Zakładzie.

Dowód ubezpieczenia:

Dowód ubezpieczenia potwierdzający prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych nie jest wymagany w przypadku pacjentów występujących w systemie eWUŚ jako osoby ubezpieczone.

Osoby negatywnie zweryfikowane w systemie eWUŚ zobowiązane są do przedstawienia dowodu ubezpieczenia, potwierdzającego prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Szczegółowy wykaz dokumentów w zależności od podstawy ubezpieczenia znajduje się na stronie NFZ:

https://www.nfz-szczecin.pl/qwjw2_dowody_ubezpieczenia.htm

Okres pobytu:

W Zakładzie Opiekuńczo-Pielęgnacyjnym dla chorych psychicznie pacjent może przebywać czasowo - do 6 miesięcy. Decyzję o przyjęciu pacjenta wydaje Dyrektor Zakładu. Pobyt może zostać przedłużony w przypadku uzasadnionym stanem zdrowia pacjenta. Decyzję o przedłużeniu pobytu wydaje na wniosek pacjenta (opiekuna prawnego pacjenta) Dyrektor Zakładu w oparciu o ocenę stanu zdrowia, dokonaną przez lekarza prowadzącego.

Zasady odpłatności:

Narodowy Fundusz Zdrowia w Zakładach Opiekuńczo-Pielęgnacyjnych finansuje w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego koszty świadczeń zdrowotnych, nie ponosi natomiast kosztów wyżywienia i zakwaterowania pacjenta w Zakładzie.

Koszty pobytu (zakwaterowania i wyżywienia) w ZOP naliczane są na podstawie:

 • art. 172 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku ( Dz.U. z 2011 nr 112 Poz 654),
 • art. 33a ust. 2 i art. 18 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  z dnia 27 sierpnia 2004 z późn. zmianami (Dz.U. z 2008 r Nr 164, poz. 1027),
 • art. 61 i 62 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. Dz.U.04.64.593 z dnia 15 kwietnia 2004
 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 roku w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych,
 • innych przepisy dotyczących zasad udzielania świadczeń w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych w tym Zarządzeń Prezesa NFZ.


Decyzję o wysokości odpłatności za pobyt w Zakładzie wydaje Dyrektor Zakładu.
Jednostką rozliczeniową za pobyt jest osobodzień.
Opłaty za pobyt wnoszone są z góry do 15-go każdego miesiąca na konto Zakładu:
Pekao S.A. 78 1240 3927 1111 0010 8196 5194

Co pacjent powinien zabrać ze sobą do Zakładu?

 • środki higieny osobistej: mydło w płynie, 2 gąbki w różnych kolorach, szampon, balsam do ciała, pastę do zębów, szczoteczkę do zębów, grzebień, proszek do prania i płyn do płukania odzieży, mężczyźni dodatkowo: maszynki i piankę do golenia, płyn po goleniu,
 • bieliznę osobistą – podpisaną, piżamy / koszule nocne na zmianę – bez guzików,
 • wygodną odzież, najlepiej dresy – bez guzików i zamków, skarpety,
 • kapcie - najlepiej wsuwane (bez sznurowadeł).

Z uwagi na bezpieczeństwo pacjentów prosimy o nie przynoszenie przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa chorych, takich jak: paski, sznurki, guziki, niewielkie przedmioty, szklane butelki, ostre narzędzia (noże, nożyczki, żyletki), biżuteria (pierścionki, kolczyki, naszyjniki itp.), leki, środki czystości, środki chemiczne, które mogłyby zostać nieświadomie spożyte przez pacjentów.

Prosimy o systematyczne dostarczanie pacjentowi przebywającemu w naszym Zakładzie środków i rzeczy, które ulegają zużyciu.

UWAGA!

Przedmioty wartościowe i pieniądze powinny zostać przekazane w chwili przyjęcia do depozytu Zakładu.

Zakład nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste i wartościowe, które pacjent posiada przy sobie.