Kontakt

Zakład Opiekuńczo-Pielęgnacyjny Psychiatryczny
Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

ul. Lelewela 15
78-400 Szczecinek
Centrala tel. 94 374 01 06 wew. 10, rejestracja OTUA wew. 15

Zakład Opiekuńczo-Pielęgnacyjny o profilu ogólnym

ul. Staszica 6
78-400 Szczecinek
Tel. 94 713 74 00

Centrala tel. 94 374 01 06 wew. 20

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

ul. Klasztorna 11
78-400 Szczecinek
Tel. 94 713 71 80

Centrala tel. 94 374 01 06 wew. 30,31,32